Søfart

SØFART

Søfarts- og offshoreattester laves i klinikken af autoriseret søfartslæge. Arbejde inden for søfart og offshore kræver ofte en helbredsundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at sikre, at helbredsproblemer ikke gør opholdet risikabelt for dig eller andre.

Dansk offshoreattest Arbejde på en boreplatform kræver en helbredsundersøgelse hos en søfartslæge. Du bedes møde i god tid inden konsultationen, idet der skal udfyldes nogle papirer. Herefter foretages undersøgelsen, og du skal blandt andet lave en urinprøve, have taget blodprøve, vejes og måles mm. Du skal selv betale for attesten.

 

Svensk og norsk udmønstring Der skal foretages en helbredsundersøgelse (friskintyg), hvis du skal arbejde ombord for et svensk eller norsk rederi. Du bedes møde i god tid inden konsultationen, idet der skal udfyldes nogle papirer inden lægeundersøgelsen. Du skal selv betale for attesten.

 

Søfartsattest (Blå Bog) Søfartsattest til Blå Bog udfærdiges. Bruger du briller eller kontaktlinser, så medbring oplysning om deres styrke. For kontaktlinsebrugere: Vær forberedt på at kunne tage linserne ud og sætte dem i igen under konsultationen eller medbring briller. Du skal selv betale for attesten.