Medicin

Fornyelse af recepter

Anmodning om fornyelse af recept kan ske ved at ringe til klinikken fra kl. 9-12.30 (fredag kl. 9-12) på : tlf. 98 80 07 77 eller ved gå ind på selvbetjening med NemID. Du finder link til selvbetjening i menuen øverst eller på forsiden.

Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal ske i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinier, Det betyder, at medicin, der kan medføre afhængighed kun kan ordineres ved personligt fremmøde, således at læge og patient kan få mulighed for at drøfte behandlingen, risikoen for afhængighed af midlerne og eventuel plan for nedtrapning.

Afhængighedsskabende medicin er blandt andet sovemidler, beroligende medicin, morfin og morfinlignede midler samt visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale.

Vejledning om afhængighedsskabende medicin:

www.retsinformation.dk/Forms/R0710