Hvordan aflønnes lægen

De praktiserende læger er honorarlønnet efter overenskomst med sygesikringen. Det vil sige, at en konsultation honoreres med et fast beløb. Herudover modtager lægen et mindre grundbeløb per tilmeldt patient.

En del attester, som f.eks motorattester, rådgivning og vaccination i forbindelse med udenlandsrejser og influenzavaccination betales ikke af sygesikringen, hvorfor der opkræves privat konsultationshonorar.