Hvilke oplysninger har lægen om dit helbred

Lægen har pligt til at føre journal over sit arbejde. Desuden modtager vi undersøgelsesresultater og svar fra sygehusene efter indlæggelse og ambulant behandling.

Loven siger, at patienten skal godkende fremsendelse af lægelige oplysninger fra sygehuset til den praktiserende læge. Enhver har ret til indsigt i egen journal. Lægen har derimod ikke adgang til andre praktiserende lægers notater.